Son Pons i Can Lledó...


Comarca:Mallorca

testing image

Son Pons i Can Lledó, que trobam més amuntet, a l'esquerra, són dos exemplars bens típics de possessions del Pla de Ciutat. Als voltants de la Ciutat de Mallorca hi ha un "gran nombre de casals, mig d'esbarjo, mig agrícoles, a l'ombra de vells arbres —un lledoner, pins i qualque cedre, davant la carrera— que, amb el seu prestigi senyorial i un poc de jardí ombrívol, animen amb eficàcia extraordinària la relativa monotonia de la plana, i representen el vincle entre el camp i la Ciutat.

Aquestes nobles possessions es troben a totes les carreteres que surten de la capital: «Sa Teulera» a la de Gènova, «Son Moix Blanc» a la de Son Rapinya, «Son Cotoner» a la de Sa Vileta, «Ca l'Ardiaca» a la d'Establiments, «Son Pacs» a la de Sóller, «Son Nicolau» a la vella de Bunyola, «Son Ametler» a la d'Inca, «Son Güells» a la de Sineu, «Son Sant Joan» a la de Manacor i «Son Sunyer» a la de Llucmajor... Totes aquestes finques han sofert mutilacions. La Ciutat de Mallorca ha crescut gràcies als antics predis, que un temps s'anomenaven Son Espanyolet, Son Sunyeret, Son Alegre, Son Armadams...

—Qui ho havia de dir! Aquells històrics «Sons» transformats avui en carrers, places, femers, prats, i, el que és pitjor, en torres cubistes i xalets basco-navarresos!