Amor és aquella cosa...


Obra:Llibre d'Amic e Amat (p. 295)
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

Amor és aquella cosa qui los francs met en servitud i a els serfs dóna llibertat.