La justícia procura pau...


Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

Justitia procuram pacem et injuria bellum. Humilia verba sunt nuntii pacis et superba belli. (La justícia procura pau i la injúria, guerra. Les paraules humils són nuncis de pau i les superbes de guerra).