La casa de més nomenada és la de Falguera...Al llarg del segle XVIII els Falguera van engrandir i reformar la casa pairal de Sant Feliu diverses vegades, dotant-la d'un aire de palau neoclàssic que ha persistit, malgrat d'altres reformes fins als nostres dies. Durant el segle XVIII els Falguera van emparentar amb els Cortada, família que també gaudia d'una important fortuna. Ja en el XIX, Escolàstica d'Amat i d'Amat, una néta de Rafael Amat i de Cortada, el baró de Maldà, es va casar amb el primogènit Ramon de Càrcer i Falguera. Així doncs, fou com el dietari Calaix de sastre, de 60 volums manuscrits del baró de Maldà, va anar a parar a mans dels descendents de can Falguera. Fins al punt que el marquès de Castellbell el va poder mostrar a Josep Pla. En l'encara esplèndid jardí presidit per una font amb una estàtua de Neptú, obra de l'escultor Dubray, de 1858, o bé en alguna de les sales nobles de l'interior podem llegir diferents textos que s'hi relacionen. Primer, un fragment de Calaix de sastre que descriu la casa i els seus entorns tal com la va freqüentar. Segon, un fragment del retrat que Josep Pla féu del marquès de Castellbell, descendent del baró. I, tercer, un fragment de les memòries de Carles Soldevila (Barcelona, 1892–1967) que evoca les seves estades d'infant, als estius, a Sant Feliu de Llobregat.

testing image
Veu de Mª Àngels Verdaguer:http://canal.uvic.cat/uploads/audio/QBn2pmvrrhz5xTCCTfRs.mp3

La casa de més nomenada és la de Falguera, que, a més de ser gran, l'adornen unes belles galeries que circueixen per detràs la casa d'aquells senyors, pintades al fresco a la vista de l'hort, al ponent. Serveix de sostre a la dita galeria de cap a cap un frondós parral impenetrable per l'espesura de sos pàmpols casi als raigs del sol en lo temps rigorós de l'estiu. Hi ha un jardí, que s'hi passa des de la galeria a peu pla, a modo d'un parterre, que fígura sos bonics dibuixos matisats de vàries flors, amb un gran sortidor o safareig a baix prou fondo, dins del que hi ha peixos i alguns de grossets, havent-hi un petit sortidor a l'últim del Jardinet de dalt. Des de lo safareig gran continua una gran horta amb bells caminals que la hermosegen, amb molta fruita i arbres, incloses en dita horta dos casetes de masovers dels senyors de Falguera, que la cuiden, i també del gran fruiterar dins del recinto. Tornant a la descripció que he fet de la galeria, noto que a més de les pintures al fresco està sentat sobre de sa bóta una estàtua del déu Baco fet de pedra, dins de un ninxo, per remate de la galeria.