...i com lo dit reverend mestre...


Obra:Vida coetània (p. 39)
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

...i com lo dit reverend mestre hagués la dita obra acabada, muntà altra vegada al puig de Randa, i en aquell lloc on ell rebé aquella gran il·lustració, ell féu edificar un ermitori, en lo qual estic per espai de quatre mesos, dia i nit suplicant a nostre Senyor que aquella Art que havia ordenat fos a honor sua i a profit de la santa fe catòlica, i que li plagués aquella prosperar.