I l'endemà de matí llevant-se...


Obra:Vida coetània (p. 25)
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

I l'endemà de matí llevant-se, no curant de la visió que la nit passada havia haguda, tornà a dictar aquella vana i folla cançó que començada havia, i, com altra vegada aquella hora i en aquell lloc mateix tornàs a escriure i a dictar aquella mateixa cançó, altra vegada nostre Senyor li aparec en creu en aquella forma mateixa, de la qual visió ell molt espaventat que no de la primera, lleixades totes coses, anà's metre en lo llit. Ja sigui per això, aquella folla voluntat ell no lleixà, ans bé, aprés pocs jorns, tornant ell en acabar aquella cançó i no curant d'aquelles visions meravelloses, fins que terçament, quarta i quinta li aparec.