La colcada (Fragment)


Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

La colcada (Fragment)

 

(Dia 31 de desembre)

 

Ja no sap ningú la història

del nostre gran Rei En Jaume.

Mustia està ja la pauma

que mos donà la victòria.

Tot s'ha perdut...; la Colcada

molts pocs la recorden ja,

d'aquella hermosa diada

dins breu temps ningú hi haurà

que en puga contar cap mot;

quan jo encara era fadrina...

—Contau-mos-ho tot, padrina!

Contau-mos-ho tot!

 

En tants d'anys com han passat,

la meva memòria flaca,

d'aquella festa tan maca

no en traurà cap ni trellat;

jo no veig res que em record

d'aquell temps les alegries...;

tothom, tothom ja s'és mort,

i com més transcorren dies

més se torna el cel funest,

més i més mon cos s'inclina.

—Digau-mos-ho prest, padrina!

Digau-mos-ho prest!

 

Quin dia aquell! Alimares,

tamborinos, xeremies,

balls pertot, i galanies

i alaques riques i rares,

retaulos, domàs, festers,

drap-rasos i branques d'om,

murta pel mig dels carrers

i la gent de gom en gom.

Quin dia aquell de més trui!

I era avui mateix, mesquina!

—Tal dia com vui, padrina?

Tal dia com vull?

 

—El pobre amb el ric mesclat,

els amos amb sos missatges,

confusos tots els llinatges

passejaven la ciutat.

i els menestrals més antics,

amb los penons de l'ofici,

duien com a bons amics

sense rancor ni malíci'

per conservar més les paus.

els esclaus a la Marina.

—Que hi havia esclaus, padrina?

Que hi havia esclaus?

 

—Callau, i teniu paciènci'

que tot, tot vos ho diré,

i res més vos contaré

si no escoltau amb silenci.

Doncs sabreu com en memòria

del dia de la Conquista

feien funció de tal glòria,

que era una cosa mai vista,

i admiració dels estranys,

que en venien... de la Xina.

—Que ja fa molts d'anys, padrina?

Que ja fa molts d'anys?

 

—Ja en fa molts; i s'aplegaven

davant Cort els cavallers

i a cavall molts de carrers

en processó transitaven,

a la moda antiga armats,

de cap a peus brufats d'or,

amb rics mantells adornats

de lama o tissú del bo;

per aquí anaven passant

cap a Santa Catalina.

—Per aquí davant, padrina?

Per aquí davant?

 

—Per aquí mateix, i amb ells

anaven vestits de gala

els tamborers de la Sala,

macers, mestres i virells,

i hi anaven els Jurats

amb les gramalles i els rissos,

curials i sobreposats,

el Regiment dels Suïssos,

i el Duc vestit de Virrei

amb senyors de sa oficina.

-Vestit com el Rei, padrina?

Vestit com el Rei?