Poesies, molt poques n'he escrit...


Obra:Assaigs literaris (p. 237)
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

Poesies, molt poques n'he escrit en mon nadiu llenguatge; però deu un conèixer per quin camí el crida Déu, i a mi no és certament pel dels Jocs Florals. En prosa catalana aquest és mon primer ensaig [...] Temps fa que no parl de catolicisme, d'ençà que els periodistes el posen a l'encant; ni parlaria tampoc de catalanisme d'ençà que reinen a Catalunya, fins aquí proverbialment sensata, certes corrents d'integrisme lingüístic, si no comptàs amb les simpaties i plena confiança de la major i millor part dels catalanistes, qui no veuran en les meves indicacions sinó la més alta mostra coral de fraternitat.