La casa ran de mar des Molinar...


Obra:Vertígens (p. 60)
Indret:El Molinar
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

La casa ran de mar des Molinar de la teva padrina vídua Pereta, la mare del teu pare, se't superposava a la transparència d'aquell paisatge. Podies assegurar que davall els pàmpols de l'emparrat, davant per davant de la Palma il·luminada de les nits d'estiu, amb tots els hotels del passeig Marítim fent pampallugues, amb el castell de Bellver i la Seu refulgents, visqueres alguns pocs moments de felicitat.