De la qual cosa molt alegre...


Obra:Vida coetània (p. 39)
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

De la qual cosa molt alegre lo dit reverend mestre, amb grans llàgremes féu moltes gràcies a nostro Senyor d'aquella gràcia tan meravellosa; i encontinent, davallant de la dita muntanya, anà-se'n prestament al monestir de la Reial, per ço que pus apertament posqués ordonar los dits llibres; i de fet ordonà un molt bell llibre, lo qual apellà l'Art Major, i aprés l'Art general, sots la qual art aprés molts llibres compilà per la capacitat dels hòmens il·literats...