Ses potades des cavall del Rei En Jaume


Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

Ses potades des cavall del Rei En Jaume

 

En es Coscois, per on passa sa partió entre Marratxí i Santa Maria, se veuen uns clots com a potades de cavall, i quan pujau an es castell d'Alaró, devers mitjan lloc, si ho mirau bé, també n'hi veureu de clots dins sa penya, que no ho pareixen, potades de cavall.

Diu la gent que les hi va fer es cavall del Rei En Jaume com perseguia es moros de la muntanya, i des puig de Son Cos  de Marratxí amb un llongo se tirpà an es Coscois de Santa Maria, i amb un altre an es castell d'Alaró.