La nit es posa a vetllar dins els ullets de ma mare.


Obra:Obra poètica (p. 79)
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

La nit es posa a vetllar dins els ullets de ma mare.

Ma mare, fadrina, canta al carrer de l'Om i broda.

Tambor, tamboret, tambor, broda, broda per la noça

la noça demà passat, només amb una galera,

i tots a peu i després els tarongerars de Sóller.