En el col·legi, eren amics íntims d'En Costa Francesc Mir...


Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

En el col·legi, eren amics íntims d'En Costa Francesc Mir, que feia versos, el ja esmentat Joan Lluís Estelrich, i, sobretot, Joan Rosselló de Son Forteza, que serà el seu confident al llarg de tota la vida. Amb aquest amic li passà una cosa curiosa. Rosselló serà un bon prosista en llengua catalana, i, quan l'any 1903 es decidí a publicar les narracions que va incloure en el llibre Manyoc de fruita mallorquina, volgué que Costa el presentàs al públic, i, en el pròleg que Costa va escriure, diu que a aquest amic, íntim des dels dotze anys, mai no li havia pogut sorprendre cap temptativa d'escriptor, i que havia acabat per creure que era un esperit socràtic, tan refractari a escriure com aficionat a discórrer, en variada i discretíssima conversa, sobre coses de lletres i d'art.

A Monti-Sion la majoria dels alumnes no s'albergaven en el Col·legi d'interns; aquells anys passava de 400 el nombre d'estudiants de batxillerat, i, de les 40 places disponibles en el col·legi d'interns, sols 29 eren ocupades, i això que la pensió no era cara: 2.500 reals a l'any.

Com és natural, Costa lliga amistat amb condeixebles, especialment amb els que seguien el seu curs, com per exemple, amb Josep Alcover, amb el qual sostindrà correspondència epistolar, acabat el batxillerat. Cal dir que Costa era molt retret. El pacatotísimo Costa, com deia d'ell N'Estelrich, féu els estudis secundaris i universitaris en un temps en què la situació política del país era molt moguda. Començà quan s'estava covant la revolució que esclataria en fer el segon curs de batxillerat, i els acabaria en temps de la Restauració.