L'octubre de 1866 Miquel Costa...


Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

L'octubre de 1866 Miquel Costa es presentà en el Col·legi d'interns de l'Institut de Segona Ensenyança, inaugural el mes de gener d'aquell any. El Director de l'Institut, don Francesc M. de los Herreros, l'havia fundat amb la idea de treure els estudiants forans dels nius d'espartans que han descrit els costumistes mallorquins. El novell col·legi, no sols els donava un alberg decent, sinó que aspirava a suplir les deficiències de l'ensenyament oficial. Seguint el model dels liceus francesos, l'estudiant trobava en el col·legi, organitzades, lliçons de repàs, de música i de dibuix, inexistents a l'Institut. Estava situat en el pis més alt de Monti-Sion; les finestres de les cambres deixaven veure a baix el jardí botànic, i, per damunt de les cases fronteres, una llenca de mar.

Miquel Costa passà a mirar la cambra que li tenien destinada, però l'assabentaren que el començament de curs s'era ajornat, probablement a causa de l'epidèmia de còlera, ja extingida. En baixar l'escala topà amb un estudiant pagès, ignorant com ell de l'ajornament. Venia d'Alaró i s'anomenava Joan Rosselló.

Miquel S. Oliver, que féu els estudis de batxillerat a Monti-Sion anys després d'En Costa, ens ha deixat en el llibre Treinta años de provincia la semblanza bonhomiosa d'alguns catedràtics que foren mestres d'En Costa. No és estrany, coneguda la permanent desraó dels capitostos de la instrucció pública, que els millors professors explicassin assignatures que no coincidien amb les seves activitats científiques o literàries.