Plor d'infants


Obra:Obres completes (p. 42)
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

Plor d'infants

 

Si un infant plorar sentia

abans de donar-me'n Déu,

a penes me'n condolia

com si tingués cor de neu.

 

Llavors, quan vaig ésser pare,

si d'un nin sentia el plor,

girant cap a ell la cara

s'endolava lo meu cor.

 

Des que sa mare no és viva

i els fills meus van endolats,

si el plor d'un infant m'arriba

sent els ulls de plor banyats.