A la vila, les tasques principals eren les agrícoles.


Obra:Inventari de minyonia (p. 69)
Comarca:Menorca

testing image

A la vila, les tasques principals eren les agrícoles. Cada una d'aquestes tasques tenia la seva hora i la seva saó. A l'hort de l'àvia algun pagès o jornaler s'encarregava de sembrar, de girar la terra i d'escapçar amb la podadora arbres i ceps. Les dones engreixaven porc i criaven conills i gallines. A la tardor, collien l'esplet dels fruiters. Els gínjols de polpa dura i pell obscura es deixaven per a la mainada i els ocells. A entrada d'hivern calia capolar tomàquets i omplir-ne nombroses ampolles que després es desaven afilerades al rebost. L'estesa de figues s'assecava al sol en els canyissos.