De ciutat a la vila, després d'un trajecte curt...


Obra:Inventari de minyonia (p. 65)
Comarca:Menorca

testing image

De ciutat a la vila, després d'un trajecte curt, el minyó passava d'un món a un altre món. Un canvi d'aires i de llum. Un canvi d'ambient i de formes de vida. Ulls clucs hauria sabut on era. La casa dels avis es dreçava ran dels camps. A cada passa, casa endintre, les veus del carrer s'atenuaven. Sota el porxo, les remors us venien de lluny. Un lladruc de gos o el grinyol d'una barrera us suggeria la distància, el paisatge. El silenci era horitzontal. En canvi, a casa, el soroll es concentrava als nivells inferiors. A un cap de soterrani, un ressò continu de trepig i carruatges. A l'altre cap, un sotragueig continu de màquines. Escales amunt s'afeblia l'estrèpit. Cada graó vers el terrat era una passa vers el silenci: un silenci aeri, vertical.