En el curs dels meus viatges a l'illa...


Obra:Les illes (p. 59-60)
Municipi:Maó
Comarca:Menorca

testing image

En el curs dels meus viatges a l'illa vaig anar a parar sempre, ja posat a Maó, en un lloc deliciós per a passar l'estona d'una manera profitosa. Aquest lloc s'anomena l'Ateneu Científic i Literari. En aquesta casa, hi ha una biblioteca de més de vint mil volums, cap dels quals provinent dels vells fons teològics dels convents. En la Biblioteca Provincial, en canvi — de la que fou bibliotecari el gran historiador Ferran Soldevila —, hi ha tones de teologia. A la biblioteca de l'Ateneu hi ha concentrat tot el que pràcticament s'ha escrit (vull dir publicat) sobre l'illa. Aquesta és una concentració important. De l'Ateneu sorgí, fa gairebé tres quarts de segle, la «Revista de Menorca», la col·lecció de la qual, no interrompuda, potser encara — tot i que en aquests últims anys ho passà molt magre — és un vertader monument elevat a l'observació global de Menorca i amb tots els fets i judicis que ha motivat. Hi ha ben pocs fets, en el nostre país, comparables amb aquesta magnífica empresa d'una continuació tan respectable.