Ègloga de Tirsis i Filis (fragment)


Municipi:Maó
Comarca:Menorca

testing image

Ègloga de Tirsis i Filis (fragment)

 

TIRSIS: Puix vos veig tan irada

contra de mon amor,

pensant que vos he deixada,

quan sempre vos ador,


 

de que mon cor vos ama,

rebeu l'últim senyal:

ell provarà ma flama,

però em serà fatal.

 

Sí, cruel, sí. Ma constància

res no ha pogut mudar:

ni la vostra inconstància,

ni el veure'm despreciar.

 

Sempre viu, sempre dura,

sempre continuarà:

ma llengua ho assegura,

ma mort ho mostrarà.

 

(Aquí TIRSIS se vol matar)

 

FILIS (impedint a TIRSIS): Ah, céssia ta porfia,

Tirsis, què és lo que fas?

Si no vols la mort mia,

Detén, detén ton braç!

 

En alegria muda

ta pena, ton dolor!

Jo me confés vençuda

de ton constant amor.

 

Encara que adorada

me vègia d'altre amant,

de tu vull ser amada,

a tu vull ser constant.

 

Sí, sí, des d'aquest dia

més i més t'amaré,

tu seràs ma alegria,

jo la teua seré.