Afectes d'un pecador "arrepentit"


Municipi:Maó
Comarca:Menorca

testing image

Afectes d'un pecador "arrepentit"

 

Gran Déu, els teus decrets estan plens d'equitats:

Tu sempre te complaus en esser-nos propici,

però jo som tan mal, que la teua bondat,

si em perdona, serà contra el teu just judici.

 

Sí, Senyor, que l'extrem de la mia maldat

no te permet sinó d'ordenar mon suplici.

Ton interès s'oposa a ma felicitat,

o ta clemència espera el càstig del meu vici.

 

Contenta ton desig, puix que t'és gloriós;

que et sia el meu dolor a tos ulls odiós;

castiga, que ja és hora, aquesta gran malícia!

 

Just el càstig serà que te sia ben vist;

però, ¿a-ne quina part ferirà ta justícia

que no l'hàgia cobert la sang de Jesucrist?