Durant els dies que seguiren...


Obra:Els Clark (p. 88)
Municipi:Maó
Comarca:Menorca

testing image

Durant els dies que seguiren, Bruna Nikolaidis acudí cada vespre a l'església de Santa Maria, on el mestre de capella assajava intensament amb l'orquestra i el cor, un cop els sagristans deixaven de fer soroll amb el muntatge del túmul dalt el presbiteri. El diumenge dia 10 de novembre tot era a punt i els preveres cantaren la missa major a l'altar de Nostra Senyora de l'Esperança, perquè el túmul aixecat inutilitzava l'altar major. Era tan gran i fastuós que fins cobria tot el retaule i el cor.

Els preparatius havien estat encara més espectaculars que els duts a terme pel funeral del bisbe Ceruelo, perquè el rector, que sempre havia vist en el rei Ferran un baluard contra els enemics de Déu i de l'Església, va decidir convertir-lo en un magne decorat; talment com si, davant seu, s'hi hagués de representar una òpera. De fet, la litúrgia de difunts era, a Maó, com una òpera de les grans.