Sabadell, que ha doblat la població en vint anys...


Obra:Ciutats de Catalunya I (p. 77-78)
Municipi:Sabadell

Tal com explica Josep Maria Espinàs (Barcelona, 1927) en el text següent, la plaça de Sant Roc és un dels llocs que millor representen l'esperit de la ciutat. En efecte, conjumina al seu voltant els elements que integren la tradició, com l'església de Sant Fèlix, que presideix aquest espai, i la modernitat, com el mateix edifici de l'ajuntament o les diverses seus bancàries que podem trobar als encontorns. Situats en qualsevol banda de la plaça, la lectura del text ens donarà una visió molt acurada del procés d'industrialització que ha viscut la ciutat de Sabadell i de la manera com el municipi ha crescut i s'ha desenvolupat.

testing image
Llorenç Soldevila:http://www.endrets.cat/bloc/wp-content/uploads/2012/03/sabadellquehadoblat.mp3

Sabadell, que ha doblat la població en vint anys, s'ha vist el cos forçosament deformat. En aquests casos, les ciutats no poden controlar l'eixamplament antiestètic de la cintura. I, amb tot, Sabadell ha tingut l'encert d'embellir-se el rostre, si més no. El rostre de Sabadell és format per les dues places que centra l'Ajuntament i l'església. La urbanització és digna, la jardineria discreta, l'enllumenat modern. Un racó pulcrament civilitzat, a tocar al focus -ja una mica desmaiat tanmateix - d'antiga palpitació local que és la Rambla dels grans cafès.

Aquí mateix hi ha l'important Museu Municipal. Aquesta valuosíssima entitat-amb les seves seccions de mineralogia, paleontologia iberoromana, prehistòria, etc., i una curiosa sala tèxtil - atrau a Sabadell una mena de visitants que en aquests darrers anys comença a embadalir l'home del carrer. Sabadell es va identificant amb el seu Museu a manera que hi veu entrar suecs, alemanys i americans.[...]

Hi ha un prestigiós centre d'estudis sabadellencs que respon a una fundació: la de Bosch i Cardellach, de qui pren el títol. I donem finalment la notícia d'una institució que reputem interessantíssima: la Institució Sallarès i Pla.

Justament el primer monument que Sabadell aixeca al pas del foraster és el dedicat a Sallarès. És davant de l'Ajuntament i l'envolta un deliciós i alegre parc d'esbargiment infantil. La Institució Sallarès i Pla, creada fa pocs anys, té per finalitat els estudis econòmics i socials, i no és excessivament arriscat d'afirmar que està destinada a esdevenir un dels motors més poderosos del progrés sabadellenc.