En la geniva del litoral de Menorca...


Obra:Les illes (p. 68)
Indret:Port
Municipi:Ciutadella
Comarca:Menorca

testing image

En la geniva del litoral de Menorca, el port de Ciutadella és el petit alvèol d'un queixal que es degué corcar. Més que un port és una calanca més o menys condicionada més o menys condicionada per arrimar-s'hi pailebots o barques de mitjana –el petit cabotatge. Un dels últims pailebots, ja molt desmantellat de veles, que ho foren matriculats s'anomenava amb una mitja pompa "Paquebote Ciudadelano". Anava a Barcelona, i a la seva fusta, que no era gaire fina, hi transportà la més gran quantitat de màquines de cosir que fan funcionar les noies d'una gran part de l'illa. Per aquesta classe de navegació, el port és abrigat, vull dir que les seves parets minerals del fons són prou altes per a redossar-s'hi. La boca és molt aponentada. A sobre de la murada que hi fa la terra es veuen unes construccions que semblen improvisades i esventades. Es desembarca i es troben les inevitables tavernes de l'esplanada. Després hom puja una petita rampa i s'arriba a la petita ciutat.