En un ple municipal, durant la república...


Obra:Inventari de minyonia (p. 97)
Municipi:Ciutadella
Comarca:Menorca

testing image

En un ple municipal, durant la república, un regidor demanà la paraula. Feia temps que un amic li burxava l'orella: ¿Com era possible que un ajuntament democràtic fos presidit per un retrat de Ferran VII? I que ningú no n'hagués protestat! "No passis ànsia" -li va dir el regidor-. "M'hauran de sentir!" Era un xicot de bigotet retallat, nerviós i vehement. I sí que el van sentir. L'home engegà una violenta diatriba contra aquell personatge nefast: el rei més absolut i tirànic de tota l'edat contemporània. Al regidor li espurnejaven els ulls. El seu índex adés s'endinsava en la pròpia galta: quina vergonya! Adés es dreçava, acusador, a l'efígie d'aquell personatge de llargues patilles, que semblava recular cap al fons obscur de la tela: Ferran VII!... "No, homo!" —feu el batlle, aguantant-se el riure—. "Aquest senyor no és Ferran VII. Es... en Quadrado".

I en Quadrado estava per damunt de la política. Era una glòria local. Tant que una vegada que es va crear una mena de centre o club per a gent desvagada amb fins vagament culturals, el nom del prohom fou suggerit tot d'una. Tanmateix, a darrera hora, van haver de desdir-se'n. La intenció era bona, però la frase sonava com una broma de mal gust: Círculo Quadrado!