Na Guideta és una fadrina falaguera...


Obra:El paisatge d'Artà (p. 59-60)
Municipi:Artà
Comarca:Mallorca

testing image

Na Guideta és una fadrina falaguera, esvelta com quasi totes les al·lotes de la vila. Té els ulls grisos i li rosseja una mica el cabell. El nostre poeta En Josep Carner evoca la fina silueta de les noies artanenques, passejant per la Carretera nova, omplint de fresques rialles les hortes i els pomerars. Però, la seva gràcia gentil i vincladissa s'ha de veure pujant l'escalonada de Sant Salvador. És grat contemplar els estols de fadrines que pugen a saludar la Mare-de-Déu de Sant Salvador. Té quiscuna un posat de tanagra que recorda als ulls embadalits les normes clàssiques de la bellesa.

Els ulls pregons de Na Guideta, amarats de dolors, no es cansen de mirar l'ampla vall que s'estén a mà dreta fins a esbatanar-se en la badia de Canyamel, davant la mar que fita la llunyària de l'horitzó amb una ampla faixa d'un blau puríssim. Ondulen les muntanyes de Sant Jordi vestides de pins, i el Cap Vermell alça damunt la pelada curulla la vella talaia vigilant. Sortint de la vila s'estenen sinuoses les blanques vetes dels camins voltant pujols i encaramellant-se per damunt de les muntanyes. Aquest és el camí de Son Servera que s'estira, oneja i de cop desapareix com si l'hagués engolit la mar que guaita trapacera per sobre de Son Catiu. Aquell és el camí de Ciutat que prompte s'amaga i al qual hom creu endevinar-lo cercant el pas del coll a prop de la muntanya del Tresor que alça les puntes de la seva capulla de bruixot i amaga la dolçor de no sé quantes rondalles assaborides a la infantesa arran de la llar espirejant. Més a prop el camí de Capdepera deixa el torrent l'aigua del qual fa brillar el sol devora els Rentadors, per enfilar-se pels Pujols i abscondir-se tot seguit darrera la carena. El camí de S'Aduaia faixà les muntanyes del Recó endolades d'alzines i lluentes de la verdor dels pins.