Senzill pètal per a la corona poètica de Santa Maria la Major d'Inca


Obra:Obra poètica (p. 254-255)
Municipi:Inca
Comarca:Mallorca

testing image

Senzill pètal per a la corona poètica

de Santa Maria la Major d'Inca

 

Vós que sou destra

en alleugerir feixos,

massa sabeu que necessitam

la fruita del vostre somriure

per apagar la set

que corseca els dies

d'aquesta somada d'anys

dels pobres mortals minúsculs.

Vaig sospesar la creu,

la vaig trobar feixuga;

tanmateix tot camí i camada

passa per davant ca vostra

i sempre heu tingut

un glop d'aigua fresca

del vostre pou d'amor inexhaurible

per a aquell qui pren alè

a la rebranca del vostre

portal.