Ara, amb això de la guerra...


Municipi:Manacor
Comarca:Mallorca

testing image

Ara, amb això de la guerra i tant de moviment de vaixells, els foravilers també en feien, de cèntims, perquè fora Mallorca les pagaven bé, les patates i la fruita. A vegades en treien tanta que no en quedava per als illencs, però era lògic que els pagesos volguessin fer dobbers i no mirassin gaire prim, i tothom que podia embarcava somades i més somades, i qui no podia anava a treballar de picapedrer o a les fàbriques, que n'havien posat moltes. Els sabaters també feien la seva fent sabates per als qui feien la guerra i, a Ciutat, en Verga havia fet construir unes fàbriques d'allò tan preciós. No les havia vistes, ella, les fàbriques, però li ho havien dit. Aquelles eren fàbriques de veritat, amb més de tres-cents homes que hi feien feina, i no la que havien posat a Montcarrà per fer perles, però per al poble ja en tenien prou. Si no estàs malalta li agradaria fer-ne de perles, o enfilar collars com na Bel Sabatera, que li anava a fer companyia els capvespres, enfila que enfila.