D'al·lotell vaig començar a escriure...


Obra:Un home de combat (p. 43-44)
Municipi:Manacor
Comarca:Mallorca

testing image

D'al·lotell vaig començar a escriure les [rondaies] que sabia de com era al·lot pucer...» «Aquestes rondaies les vaig incloure en el tom de Contarelles que vaig publicar l'any 1885. Però quan vaig concebre la idea de fer un llibre just de rondaies populars mallorquines, va esser l'estiu de 1889. Compatit de veure com de dia en dia s'anaven perdent i oblidant, i les havien arraconades casi de tot per altres distraccions no tan inofensives, garrides, xalestes i casolanes, però sí més toixarrudes, insubstancials i sospitoses i fins i tot dissolvents, me va venir la idea d'entretenir-me durant les vacacions de càtedra, i com a devertiment d'altres feines més sagrades i feixugues, replegant aquestes produccions del fecundíssim ingeni popular, i publicar-ne un llibre com en tengués que em bastassen. Vaig posar fil a l'agulla fent contar a mos pares, germans i missatges de ca-nostra i a tots els amics i coneguts les que sabien; i vaig anar entressentint-me de les persones que tenien fama de destres en matèria de rondaies, les vaig fer de veure, i avui una i demà l'altra, me contaren les que els varen recordar.