Un geni desconegut (fragment)


Obra:Obres completes II (p. 51)
Municipi:Puigcerdà
Comarca:Cerdanya

testing image

Un geni desconegut (fragment)

 

La vall de la Cerdanya és una vall fecunda en pobles de reduïdes dimensions.

Descomptant Puigcerdà i algun altre, la major part d'eixos pobles, més que pobles, són famílies de ca­ses reunides per interessos de veïnat, grapats de pedra acotats sobre oasis de verdura, dormint des de segles el somni de la muntanya.

Mirats de lluny semblen bolets ha­bitables ajaguts a les vores de la plana, nius de pedra que treuen les blavenques espatlles de pissarra per damunt del brancam, i que amb el campanar a coll-i-be, del mateix color de les cases, i aquestes del to de la terra, semblen esclafades sobre el planeta per obra geològica dels temps, més que per l'esforç dels homes.

De prop, totes les cases s'assemblen: en totes elles les mateixes parets d'ocre, idèntiques barbacanes, les mateixes finestres, amb iguals testos i flors: les eres, totes daurades pel blat: les golfes, amb la mateixa ferum d'herba; tots els carrers, solitaris; fumejant a entrada de fosc les xemeneies; i igual quietud pertot arreu.