Amb un terme tan xic...


Obra:Els rius de Lleida (p. 48 i 65)
Comarca:Cerdanya

testing image

Amb un terme tan xic, el factor fusta, per exemple no és important a Martinet, en comparació amb Víllec-Estana o Bellver, o Prullans. Tampoc no hi ha prou terreny per a una agricultura o una ramaderia sòlides. Martinet, doncs, ha trobat una sortida en la pesca.

Altres activitats conegudes de Martinet han estat el filat de la llana, fins fa poc moguda per un rec de la Llosa, de forma directa; la Farga de can Llosset, existent la casa avui, a 1'entrada de la població, i famosa a tota la Cerdanya, i la serradora de fusta instal·lada al riu de la Llosa, a l'altre costat del Carrer de les Arenes, i també moguda, fins a la introducció de maquinària moderna, per la força hidràulica directa.

Però tornem a la pesca, que veiem moltes truites.

El límit d'aigües de muntanya no vol pas dir que la truita s'acabi en aquest indret. Hom les pot pescar a Noves, a la Seu, a Montferrer, a Organyà, si molt volíeu; però sí que vol dir, per a Martinet, constituir-se centre piscícola famós. Martinet es ple de pescadors del país, de Barcelona i estrangers. Pel pont els veureu sempre; també, si més no abans, que la circulació era menys perillosa, ran del mur de contenció; i fins i tot Martinet munta uns concursos de pesca, per a adults i per a infants. Martinet promou — com es diu ara — la pesca. [...]

Riu de la Llosa, Bastanist i Arànser: aquests tres rius desguassen, dones, a Martinet mateix o ben a prop. Martinet, aquella pinya de cases darrera un raval allargassat arran de riu, esdevé, en certa forma, inoblidable. Martinet té uns carrers deliciosos part dedins, amb porxos, hostalets i cases arranjades per al turisme. L'hoteleria hi ha augmentat enormement. La urbanització ja hi és perfecta. Li manca tenir la sort de poder enretirar un xic el Segre, que, virtualment, es menjaria les cases si no fos el mur de contenció.