testing image

Llo

Tens les cases pel pendís
com un ramadet d'ovelles,
mentre a dalt, enfiladís,
guaita el Coll de Finestrelles.

Ferestes Gorges de Llo
que el Segre al seu pas obria.
Capella al cim del turó:
Sant Feliu, feu-nos de guia.