I cal Balart, també, eh...


Obra:Nits de taverna (p. 86-87)
Comarca:Cerdanya

testing image

I cal Balart, també, eh. Potser era la casa més bona en patrimoni, cal Balart. Tu, Pep, deus saber prou quina és?... És aquella casa gran, esquitxada de finestres petites, algunes amb reixes, que dóna a la car­retera general. També té la seva història cal Balart. Tot comença amb el casament d'un cabaler d'Alp amb la pubilla de cal Sastre d'Escadarcs. Aquell cabaler era traginer de vins, entre altres productes, i, amb el temps, el nom de la casa va canviar de Sastre a Vinater. Com que el negoci li anava rodó —la seva ruta principal era la de Puigcerdà a Ripoll i va arribar a tenir quaranta-vuit matxos—, si va voler continuar l'ofici va haver de fer una casa nova amb les quadres i els magatzems més grans. I, és clar, com que ell es deia Francesc Balart, doncs a la casa nova li van començar a dir cal Balart, i fins avui. I cal Vinater, la van arrendar a una altra gent que van con­tinuar el negoci del vi, però ja no feien de traginers...