Apressant-se i tot...


Obra:Pilar Prim (p. 35)
Comarca:Cerdanya

testing image

Apressant-se i tot, els cavalls en tenien encara per una hora. Però el desitjat Puigcerdà s'atansava, pigallejava ja en son prominent setial, arremolinat a l'esquerra de son campanar, com munt de fitxes de dominó trabucades al peu de llur capsa encara  dreta.

Els cotxes seguiren rodant, rodant vertiginosament; i guanyada la gran coma de la Baga, que, bombant-se amb perfil grandiós, aquí coberta de segle encara en peu, allà neta ja de cavallons, ocultava als viatgers les admirades vernedes del Segre, travessaren el migrat caseriu d'Escadarcs,  enfilaren l'estret pont de Soler, i, recorrent, sens parar mai, un gran tros de ruta plana, pogueren, a la fi arribar al peu de la torta i llarga costa que escala el turó de la vila entre parets i casalots. Oh! altra volta quina desil·lusió!