testing image

A la plaça del Nord

Puresa de la Plaça del Nord
perfumada amb els nards i les roses
dels jardins del voltant. Dintre el cor
tinc la nua abrivada de coses
nascudes a l'escalf del teu or.
Del teu or que daurava les lloses
i em colrava les fibres del cor
i lligava, a l'esguard, vols d'aloses.