Santa Eugènia


Obra:Terres cerdanes (p. 21)
Comarca:Cerdanya

testing image

Santa  Eugènia

Com violetes de l'arbre en la soca
rebent lleus besos del dolç sol de marc
al peu del campanar, mansoi s'ajoca
gojant llurs ombres un grupet de llars.

Dalt d'un turó, a qui, com capell, íntegre;
mira al migjorn conreus entre els serrats,
però a l'altre entorn, d'allí es perllonga al Segre,
hortes, campanyes, arenals i prats.

I rep l'escalf de cap a cap de dia
del raig febeu qui el fa color somort
i als braços flonjos de Morfeu somia
gitat entorn del campanar que és tort.