Capella de Sant Cerni de Caborriu


Obra:Itinerari espiritual (p. 70-71)
Comarca:Cerdanya

testing image

Capella de Sant Cerni de Caborriu

Campana morta, morta l'hora;
per les escames del llosat,
llosa perduda és ull que plora
i plors del cel, retaule usat.

És cada pedra una ferida,
cada forat un niu d'ocell,
tota la nit l'òliba hi crida,
hi empremta el temps el seu segell.

L'altar voreja el cementiri,
on canta de Maria el riu,
hi jeuen amb tot llur misteri
les Senyores de Caborriu.

De la trista malenconia,
de la capella o bé de jo,
¿qui en porta més la tirania,
el meu ànim o el retauló?

Totes les coses que traspassen
paren els llaços deis oblits,
mes els records als garbells passen
les messes dels temps abolits.

¿Quin fill d'ànima pietosa,
rebrot d'estirp d'en Pere Pons,
restaurarà paret i llosa
on canten vents els sants «respons»?

Mentrestant, vora la capella,
malgrat el temps, malgrat la sort,
pugen les flors cantant per a ella...
la vida hi festeja la mort.