Els botxaires gironins...


Obra:El vagabund (p. 64-65)
Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

Els botxaires gironins jugaven darrera el jardí de la Devesa, en un passeig paral·lel al principal, vorejat de plàtans enormes d'espès fullatge. Els botxaires gironins eren gairebé tots homes fets, madurs, petits burgesos o menestrals de reconeguda honestesa i d'un tarannà seriós i pacífic. Passaven la tarda dels dies festius jugant-se amistosament uns quants cèntims, en un esport assenyat que sense cansar el cos fa abaixar l'abdomen.

Actuaven moltes colles, i tenien força miradors, i uns i altres es comportaven amb tal discreció i compostura que, sense veure'ls, ningú no hauria tingut esment de llur existència. Un estrany silenci els embolcallava.

Les botxes rodolaven entre dos rengles d'espectadors embadalits i feien retrunyir lleugerament el sol, però l'únic soroll perceptible d'una mica lluny era el xoc d'una botxa llançada contra l'altra quan l'intent d'un embotxador reeixia. El xoc anava seguit d'un suau murmuri admiratiu.

Innocenci és lliurava a la contemplació del joc de botxes amb un interès extraordinari, inexplicable.

Esperava amb fiances que arribessin els diumenges i dies festius per tal d'encaminar-se a la Devesa, tot seguit d'haver dinat, i prendre un lloc en el rengle de curiosos que presenciaven les partides. Havia arribat a penetrar l'essència del joc i a comprendre totes les dificultats i el mèrit de les jugades.