Les fades de Roses i Banyoles


Obra:Canigó (p. 376)
Indret:Castell
Municipi:Begur

testing image

Les fades de Roses i Banyoles

Adéu, viles i platges i boscúries,
d'aqueixes endreçúries.
Passà en ales dels somnis il·lusòria
l'albor de nostra glòria,
com passen los meteors que el cel faixen
amb moridora estela d'argent pur;
aixís, vora la mar, pugen i baixen
les serres de Begur.