Del meu poble


Municipi:Sitges
Comarca:Garraf

Trinitat Catasús va viure durant anys en aquesta casa situada al carrer Pintor Joaquim Sunyer, 5. Aquí pot ser un bon punt per evocar la seva obra amb la lectura d'un dels poemes que dedicà a descriure Sitges i els seus entorns.
testing image

Del meu poble

Blanc de Sitges, aire tendre,
mar de plata, llum per vendre,
mimosa, palmes i ocells...
El matí, que el fred clenxina,
baldaquí de seda fina,
fet amb roses i clavells.

Blanc de Sitges - amb una eura
tot l'any viva, fent-s'hi veure,
per tal d'endolcir l'esguard-
blanc i verd i blau alhora...
Si és l'hivern, res no ens acora;
recer pel desig isard.

Margell, pedrisset o tanca. -
Ara, millor si una branca
hi senyoreja amb estil
i si és l'hora de l'alosa;
al temps que l'hivern reposa
sota el raig d'un sol humil.