Canigó (fragment cant IV)


Obra:Canigó (p. 286)

testing image

Canigó (fragment cant IV)

Contornejant la Coma d'Or herbosa,
segueixen la riera de Font Viva,
per una branca de sa verda riba,
escalen la muntanya del Carlit.
Quaranta estanys blavosos la coronen
quaranta estanys de virginal puresa:
en quiscun d'ells amb tota llur bellesa
se miren tots els astres de la nit.