testing image

Per últim, com ja he dit, a la sisena hi havia capellans i frares en abundància, i això li feia merèixer el sobrenom del «Monestir». Encara hi eren en nombre ben considerable i potser això en feia la galeria més pacífica, en contrast amb la pri­mera i la quarta, fàcilment excitables.

Totes les cel·les estaven obertes de les set del matí a les deu del vespre, i els presos que volien es passejaven pels patis annexos a cada galeria. Alguns d'ells «feien bronze», gairebé nus sota el sol de juliol, arrambats a la paret. El pas de la nostra petita comitiva no va desvetllar gaire sensació. Jo vaig trobar alguns coneguts, que em saludaren amb més o menys timidesa. D'altres reclusos s'atansaren al director per fer-li al­guna indicació o algun prec. En conjunt, tot tenia l'aire de rutllar bé.