testing image

A mi em feia l'efecte que en aquelles salutacions i en aquelles mirades es deien moltes més coses de les que jo entenia, a partir d'un codi només seu, d'una mena de morse subtil i ocult sorgit de les coses extremes compar­tides. Aquella comunitat de malalts i d'infermeres que m'observava, a la qual pertanyia la Maria i jo no, era un clan, una família en la qual és possible barallar-se i retreure's coses, però seria impensable que ho fes qui no es de la sang, el foraster. La malaltia no anestesia els sentiments, sinó que els excita i els fa sensibles, de vegades més tendres i ploraners, de vegades més àcids, com el nervi d'un queixal o un fil elèctric pelat, sempre a punt de fer con­tacte. Era el món d'ella i no el meu, i jo m'exhibia totalment indefens a la seva curiositat.