testing image

Elegia

Aquesta caritat té un sentit
polític ben precís: només
la reserven als feixistes i als
reaccionaris; mai a favor
d'un enemic, per exemple,
un republicà espanyol.