La Fornarina, famosa ja a París...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

La Fornarina, famosa ja a París, va ésser la primera cupletista espanyola que va establir un contacte directe amb el públic autòcton i profà del cuplet, des de l'escenari del teatre Tívoli. En aquest teatre, que avui fa de cinema, s'hi conreava aleshores la sarsuela a tot drap. Les funcions de tarda eren donades per seccions. S'hi representaven tres obres d'un acte. L'entrada a cada una de les dues primeres valia quinze cèntims!, i el teatre s'omplia a vessar. La darrera, que valia tot un ral!, car hi actuava la Fornarina, encara s'omplia més.

Era una cupletista molt fina. Cantava cuplets france­sos, lletra i música, adaptats al castellà pel seu mentor artístic, en Josep Joan Cadenas, autor i adaptador teatral més endavant, especialitzat en la importació de les operetes vieneses al país.

Els cuplets que cantava es varen fer populars ràpidament aquí: El sátiro del A.B.C., El buen señor es un conquistador, El ojo de cristal i els Clavelitos, entre d'altres. La subactriu de cinema Sara Montiel, de la qual es diu que canta, n'esgarrapa algun de tant en tant a la ràdio i a les pel·lícules. També n'esgarrapa de la Meller. Com que sembla que tingui son, li surten ensopits. El darrer cuplet que he esmentat era el que donava començ a l'actuació de la Fornarina. Sortia a les taules amb un cistell ple de clavells i els llançava, tot cantant, al públic. Amb la For­narina el cuplet va saltar del clos dins el qual s'havia bellugat fins aleshores al carrer. La Meller ho va continuar des de l'escenari de l'Arnau. Aquella, però, ja li havia preparat el terreny.