Després, a l'inici dels anys setanta...


Obra:Sala de miralls (p. 36-37)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Després, a l'inici dels anys setanta, l'Oro del Rhin va ser el local on, cada dijous, ens reuníem els grups de teatre independent de Barcelona i Comarques. Recordo que, en una de les taules hi solia seure l'escriptor Sebastià Juan Arbó, sempre voltat de papers i llibres. Abans de la nostra reunió dels dijous, l'amic Xavier Fàbregas i jo anàvem a dinar a un petit restaurant que hi havia prop de la catedral. A les quatre anàvem al Cafè per a la reunió. Entre els assistents, hi havia Josep Maria Benet i Jornet, Montserrat Roig, Jordi Dodero i altra gent procedent dels grups de teatre independent de fora de Barce­lona. Tot plegat formava part d'allò que Xavier Fàbregas va anomenar "Acció Comarcal" en alguns dels seus articles, recollits posteriorment als volums monogràfics que li ha dedicat l'Institut del Teatre. D'aquelles reunions va sortir una col·lecció de teatre portada per nosaltres mateixos amb el peu editorial de la mallorquina Editorial Daedalus. Quan vam veure que el nostre grup no podia assumir les despe­ses inicials de l'empresa, la vam passar a Edicions 62, que la va assumir mantenint el nom que nosaltres havíem posar a la col·lecció: "El galliner". Fins avui, aquesta col·lecció ha publicat una gran quantitat de títols. La primera peça teatral publicada va ser Cel·la 44 (Cinc anys en la vida i l'obra d'Ernst Toller). N'he parlat en un text anterior. També vam projectar una revista en col·laboració amb una associació de grups amateurs que es deia FESTA i que presidia l'escriptor i advocat Tomàs Roig i Llop, pare de Montserrat Roig, una iniciativa que no va prosperar. Encara conservo la galerada d'un article que vaig escriure sobre L'héroe, de Rusiñol. I quan l'Oro del Rhin va ser clausurat, les reunions van prosseguir a les Granges Maldà, dins les galeries comercials del mateix nom.