Aquesta poesia d'espills blavosos...


Obra:Llibre de la Cerdanya (p. 144-145)
Indret:La Bullosa

testing image

Aquesta poesia d'espills blavosos, la conservaven encara els petits llacs del Carlit. La gran "Bouillouse", en canvi, era profanada pel tumult fragorós de les barrinades i dels cops de mall i de l'arrossegar-se estrident de les decauvilles. Tot destinat a dominar les forces cegues i lliures de la naturalesa! Aquella massa líquida seria després empresonada dins formidables canonades de palastre perquè produís, en la foscor de les turbines, la força poderosa de les dinamos. I les dinamos farien marxar trens i voltar maquinàries que donarien llum i força a viles enteres.

Un veritable joc de mecano de titans!