testing image

En aquest bell indret es va instal·lar la cort del rei Martí. Sembla que fou per consell de Bernat Metge, que va actuar de notari, que l'estiu del 1408 el rei va comprar aquella propietat, que pertanyia a la vídua de Pere Safont, per veure si els aires purs de la muntanya refeien la salut força malmesa del monarca. Es feren les obres necessàries de fortificació, amb torres de defensa a l'exterior, de decoració i comoditat a l'interior, per instal·lar-hi la residència reial i es va canviar el nom que abans era de Vallblanc pel de Bellesguard. Veritablement la vista no podia ésser més bonica. Deien que els dies clars fins i tot es veien les muntanyes de Mallorca. El nom era ben trobat. En aquesta residència tingueren lloc esdeveniments importants per a la història de Catalunya.

L'únic fill del rei, Martí el Jove, morí el 25 de juliol de 1409 a Càller a conseqüència d'unes febres, deixant un fill natural, Frederic, comte de Luna. El rei, ja malalt, sense successió legítima, vidu des del 1406, tots els seus consellers cercaven la manera de casar-lo de nou. Fou sant Vicent Ferrer, que llavors estava a la nostra ciutat i que feia poc li havia portat la trista nova de la mort del fill, el qui va convèncer-lo. El rei, malgrat el seu esgotament físic, s'avingué a complaure'l sense dilacions. El 17 de setembre del mateix 1409 es va casar, sense cap mena de pompa, amb Margarida de Prades, filla de Pere i Joana de Cabrera i néta del comte Joan de Prades, a la seva residència favorita, el Palau Reial de Bellesguard. Els va casar el papa d'Avinyó, Benet XIII, Pere de Luna, que passava moltes temporades en aquella residència de camp reial. La missa del casament fou oficiada per fra Vicent Ferrer, dominic. El rei Martí coneixia Margarida de Prades, molt més jove que ell i molt bella, car havia estat de joveneta donzella de la seva difunta esposa Maria de Luna.