Uns diuen que tenim Rei...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Uns diuen que tenim Rei,
altres que Rei no tenim;
uns diuen que amb llei vivim,
altres que vivim sense llei;
uns diuen tenim virrei,
altres que virrei no hi ha;
uns diuen que prest plourà,
altres que no plourà diuen;
uns se'n ploren, altres riuen:
Déu no ho vulla remediar?