testing image

Les Corts de Sarrià, 23 de desembre de 1884

Amic Jaume: Ara mateix acabo de rebre ta molt apreciada amb les adjuntes que remeto a Barcelona.
No hauràs rebut la carta en què et deia que no estic a Barcelona fa tres setmanes, i ara no puc anar-hi, a no ser per cosa extraordinària, per estar malalt un de la família, i m'han expressat lo desig de que no em moga.
No he pogut assistir a l'Acadèmia ni veure al Dr. Almera ni a Serra. Aqueix lo vegí lo dia de la Concepció i em deia que esperava que li remetessin lo croquis.
Si el malalt surt de cuidado hi aniré, mes ara m'és impossible.
Jo estic molt bo, i, per gràcia de Déu, sense refredats; fes tu lo mateix, i disposa de ton amic que et desitja bones festes i a tes oracions s'encomana,

Jacinto, Pbre.