testing image

Barcelona Maig, 19, 1906

Estimat amic Joan: Tantes coses voldria dir-te, que això mateix m'ha fet passar dies i dies sense posar-te una lletra [...]

Als dinars literaris i d'amistat en seguí un altre ben original que me donaren els PP. Caputxins (P. Rupert de Manresa i P. Miquel d'Esplugues). No te pots imaginar l'entusiasme literari d'aquests caputxins qui, educats a Itàlia, ne coneixen la literatura moderna i exalcen la cultura clàssica, cosa per cert que contrasta amb aquell hàbit medieval de St. Francesc. El P. Rupert i sos companys havien invitat En Rubió com a condeixeble meu i En Carner com a deixeble, juntament amb Mossèn Alcover i En Prat de la Riba, qui no pogué venir. El dinar fou tot literari (amb champagne i tot enviat de llimosna) assaonat de docta conversa, plena de tantes coses en favor meu que m'arribà a confondre. Com te cridaria l'atenció el P. Rupert, tan fi baix del saial, tan expressiu a la italiana, qui tracta En Carner com un fillet predilecte! És curiós. A canvi d'unes Horacianes, el P. Rupert m'ha dedicat un munt de llibres. [...]

Tota la setmana vinent encara serem a la Clínica del Dr. Cardenal, Passatge Mercader, per si vols escriure.- Memòries i una abraçada de ton afm. – Miquel Costa, Pr.